API

API

API se používá pro webová rozhraní nebo pro aplikace třetích stran, které se takto mohou napojit na komponentu Server a přijímat transformované události z ústředny ve formátu XML.

API se prostřednictvím sítě spojí se serverem, pracuje s business objekty, se kterými provádí požadované operace (načtení z databáze, změna parametrů objektu, uložení do databáze, mazání). Pro práci s objekty nabízí základní validační funkce (kontrola správnosti dat, duplicita) a dále poskytuje inteligentní katalogy (seznamy, obsah tabulky) s možností stránkování, úpravy a mazání dat.

Funkcionalita:

  • Přístup ke konfiguraci ústředny.
  • Přístup k metamodelu, se kterým pracuje Server.
  • Autorizační manažer (akce, data).
  • Základní operace s business objekty (vytváření, změna, mazání, hledání, seznam, validace, kontrola duplicity).
  • Změna uživatelských parametrů.
  • Přímé vytáčení hovorů.

Konfigurace

API nemá konfigurační soubor. Konfiguruje se programově po spojení se Serverem a pomocí volání API funkcí. Pracuje jako singleton uvnitř virtuálního stroje JAVA (inicializuje se prostřednictvím servletu) a je více uživatelské (ApiUserContext) a více vláknové.

SAPI

SAPI je síťové aplikační rozhraní, pomocí kterého můžete on-line přijímat informace z prostředí SEVIO (právě uskutečňované hovory, přihlašování do front call centra, stavy operátorů atp.). Můžete zadávat povely pro vytváření telefonních spojení (vytáčení). Existující hovor můžete snadno přepojit na jiného účastníka telefonní ústředny.

SAPI vzniklo jako odpověď na potřeby zákazníků JEDNODUŠE propojit jejich CRM s ústřednou. Nemusíte ztrácet čas analýzou rozhraní ústředny a implementací všech složitostí, nemusíte implementovat TAPI. Prostě zadejte klapku účastníka a cílové telefonní číslo, odešlete to pomocí SAPI a SEVIO se postará o to, aby byl hovor správně sestaven.

Bezpečnost rozhraní zajišťuje autorizace každého uživatele SAPI a vestavěný firewall.

Funkcionalita:

  • Přístup k základní konfiguraci ústředny.
  • ON-LINE informace o probíhajících hovorech a stavu účastníků telefonní ústředny.
  • ON-LINE informace o zařazení operátorů do front call centra.
  • Přímé vytáčení a přepojování hovorů.