Odesílání nahrávek hovorů přes JSON Api do CRM

15. 03. 2017

Hovory s operátory call centra mohou být nahrávány. Každou takovou nahrávku může systém SEVIO zaslat v reálném čase v binární podobě na JSON Api rozhraní, ze kterého ji může pro další zpracování převzít Váš CRM systém nebo hlasový analyzátor.