CENTRALIZOVANÁ SPRÁVA KONTAKTŮ

14. 1. 2020

Máte-li kontakty v MS Excelu, můžete je nahrát do kampaně manuálního nebo prediktivního dialer a zde je pak spravovat – aktualizovat informace, sledovat komunikaci přes telefon i SMS, spravovat objednávky.