Novinky

Objednávky vytváří operátor call centra s volaným v kampaních manuálního nebo prediktivního dialer. Objednávky používají číselné řady…

Více

Máte-li kontakty v MS Excelu, můžete je nahrát do kampaně manuálního nebo prediktivního dialer a zde je pak spravovat – aktualizovat informace…

Více

Sevio přijímá i odesílá SMS prostřednictvím GSM bran v reálném čase - při komunikaci se zákazníkem. Odeslání SMS lze naplánovat…

Více
19. 11. 2019TAGOVÁNÍ HOVORŮ

Hovory lze označit přiznaky (objednávka, poptávka, dotaz, technický problém), které si můžete sami definovat.…

Více

Prediktivní dialer zvolí méně agresivní způsob vytáčení (bude vytáčet o něco méně hovorů) v okamžiku, kdy začne sám zavěšovat předtočené hovory…

Více

SEVIO odesílá ve zvoleném čase seznam evidovaných zmeškaných / neobsloužených hovorů na zvolené e-mailové adresy. Je-li zmeškaný hovor obsloužen…

Více

SEVIO umožňuje registrovat požadavky klientů na zpětné zavolání, a to jak na základě volby před ukončením hovoru („Chcete-li, abychom Vám zavolali zpět, stiskněte 1“), nebo registrací…

Více

Modul plánování hovorů operátorům umožňuje naplánovat hovor s klientem na dané datum a čas. Naplánovaný hovor je operátorovi připomenut…

Více

Volá-li klient zpět, ústředna zjistí, s jakou linkou / operátorem mluvil naposledy a může klienta na tuto linku opět spojit. Je-li linka obsazená, ústředna zpracuje hovor…

Více

SEVIO API je silný nástroj pro ovládání telefonní ústředny, manuálního a prediktivního dialeru a sledování a ovlivňování práce operátorů…

Více

Hovory s operátory call centra mohou být nahrávány. Každou takovou nahrávku může systém SEVIO zaslat v reálném čase v binární podobě na JSON Api rozhraní…

Více

Systém SEVIO můžete použít ke sběru informací o volajících i v příchozím call centru. Například: při zavolání na Vaši INFO linku se operátorovi zobrazí prázdný kontakt…

Více

I v průběhu kampaně manuálního nebo prediktivního dialeru můžete libovolně měnit znění a pořadí otázek call scriptu nebo doplňovat a mazat otázky…

Více

V případě, že se volající nedovolá nebo čeká na telefonu příliš dlouho, umožní mu systém SEVIO zaznamenat přání, aby mu call centrum zavolalo zpět

Více

Je-li volající spokojen s operátorem, se kterým právě hovořil, systém SEVIO umožňuje volajícímu tuto skutečnost do systému zaznamenat a při příštím zavolání jej na stejného operátora opět spojit

Více

Při práci s kontaktem v kampani manuálního dialeru (odchozí nebo příchozí call centrum) mohou být informace zaznamenané do formuláře kontaktu v průběhu hovoru…

Více

Pomocí konzole Agent může být ke každému zmeškanému hovoru přiložen komentář (např.: nezvedá telefon, dočasně nedostupný a pod.), který uvidí i ostatní operátoři

Více
29. 07. 2016Nové JSON Api

Implementovali jsme do SEVIO CALL CENTRUM nové JSON API rozhraní, které značně ulehčuje propojení telefonní ústředny s Vaším CRM systémem a které v první řadě podporuje důležité funkce…

Více

Navázali jsme dohledávání informací o kontaktech kampaní manuálního a prediktivního dialeru SEVIO na Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva financí…

Více

Při práci v příchozím call centru je možné naplánovat si pomocí komponenty SEVIO Agent a SEVIO WEB odchozí hovor s volajícím, libovolně čas upravovat…

Více

Z formuláře kontaktu manuálního nebo prediktivního dialeru je možné se okamžitě dostat na celý seznam hovorů v CDR, přehrát si libovolnou nahrávku hovoru…

Více

Správce call centra může hodnotit operátory poslechem hovorů on-line nebo poslechem nahrávek hovorů svá hodnocení zapsat k záznamu hovoru přímo…

Více

Přidali jsem nové statistiky hovorů. Přepracované interaktivní grafy s možností přímého uložení do souboru jako obrázek, export dat a automatická obnova…

Více

Ovládat webové rozhraní SEVIA nebylo nikdy jednodušší. Grafické rozhraní, které jsme použili a do kterého jsme SEVIO přepsali, využívá prostředí pro profesionální…

Více

V SEVIO WEB rozhraní je nyní možné brouzdat v hovorech pomocí prokliků, orientovat se v hostorii hovorů konkrétního volajícího a z přehraných nahrávek evidovat jeho požadavky…

Více

Nová funkcionalita v SEVIO CALL CENTRUM umožňuje inteligentně přepínat mezi dvěma telefony jednoho operátora call centra podle toho, na kterém telefonu se…

Více

Do konfigurace kampaní SEVIO dialerů (manuálního i prediktivního) jsme doplnili možnost přejmenovat jednotlivá pole kontaktu, zakázat jejich editaci a ovlivnit…

Více

Doplnili jsme do položek kontaktu manuálního a prediktivního dialeru nová pole, rozšiřující paletu informací, které lze u kontaktu vést. Nová pole můžete…

Více

V kampaních SEVIO dialerů (manuálního i prediktivního) je nyní možné formou grafů zobrazovat statistiky provolaných kontaktů podle atributů…

Více